Hem

Välkommen till Resursstarka barns hemsida. Här kan du hitta information, publikationer och material som produceras inom projektet.

NYHET!
Vill du höra mera om projektet Resursstarka barn och få en möjlighet att bekanta dig med materialen? Boka oss så kommer vi på besök till ert daghem!
Projektet har varit verksam i Åboregionen, men besök i exempelvis Nyland och Österbotten är möjliga när projektet kan besöka flera daghem på samma resa.
Ta kontakt för att diskutera olika alternativ!
Se gärna video om projektet

”Småbarnspedagogikens förutsättningar att finnas till hands i barnets vardag kan inte nog betonas. I den dagliga interaktionen mellan personalen och barnet finns otaliga möjligheter att se barnets behov och att ge barnet en puff i rätt riktning” (Davidsson & Juslin 2021, 22)

Kontakt

  • lena.storbacka-jarvinen@novia.fi
  • mobil +358 50 439 7514

Sociala medier