Djurvännerna – Handdockor

Djurvännerna – handdockor kan användas som stöd för att dramatisera och visualisera olika samspelssituationer som uppstår på daghemmet. Det kan vara lättare för barnet att via fiktiva karaktärer, djurvännerna, uttrycka och berätta om det som känns viktigt för barnet.

Djurvännerna – handdockor kan exempelvis användas för att spela upp situationer som bordsteater eller i leken. Materialet kan användas till att bearbeta händelser som sker i gruppen eller som ett stöd i att handleda och stöda enskilda barn. Handdockan kan vara ett stöd för barnen som exempelvis behöver mod för att gå med i lek eller en ny situation. Handdockan kan även hjälpa barnet att koncentrera sig under ex. samlingssituationer.

Djurvännerna ska finnas tillgängliga så att barnen kan hämta dem om de exempelvis vill berätta om något som de varit med om eller som de funderar på.

För att göra egna handdockor behöver du:
– tyg i önskad färg, minst 30cm x 15-25cm beroende på vilken Djurvän du gör
– symaskin/synål och tråd
– tuschpennor, knappar eller annat material för att göra ansikten på Djurvännerna.
– och eventuell annan rekvisita enligt barnens önskemål för att ”dekorerar” handdockorna.

Gör så här:
– Printa ut de mönster ni behöver
-Klipp ut mönstret
-Rita upp mönstret på det tyg ni har valt, framsida och baksida
-Klipp ut Djurvännen i tyget, en framsida en baksida
-Sy ihop tyget framsidan och baksidan, men lämna öppet nere (plats för handen)
– Rita ansiktet på handdockan och dekorera enligt barnets idéer

Instruktioner finns att ladda ned längst nere på sidan.