Djurvännerna i trä

Djurvännerna i trä kan användas som stöd för att dramatisera och visualisera olika samspelssituationer som uppstår på daghemmet. Det kan vara lättare för barnet att via fiktiva karaktärer, djurvännerna, uttrycka och berätta om det som känns viktigt för barnet.

Djurvännerna i trä kan exempelvis användas för att spela upp situationer som bordsteater, i leken eller under utevistelsen. Materialet kan användas till att bearbeta händelser som sker i gruppen eller som ett stöd i att handleda och stöda enskilda barn.

Djurvännerna ska finnas tillgängliga så att barnen kan hämta dem om de exempelvis vill berätta om något som de varit med om eller som de funderar på. Djurvännerna är lätta att ha med också utomhus.

För att tillverka egna träfigurer behöver du träklossar i två storlekar: 1) 70 x 36 x 24 mm och 2) 90 x 45 x 24 mm. Den mindre storleken behövs för Ralle, Valle, Mella och Lilla; den större storleken för vuxenkaraktärerna (Räven, Giraffen och Fåret) och Tulle-Dulle. Printa ut bilderna till träfigurerna på klisterark. För bättre hållbarhet lönar det sig att lacka träklossarna efter att man klistrat på bilderna.

Instruktionerna finns att ladda ned längst nere på sidan

Pedagogernas tips

”Träfigurerna kan användas till t.ex. att leka dagis, det vill säga olika situationer på daghemmet.”

”Fundera med barnen var träfigurerna ska bo i leken. Vill barnen t.ex. bygga hus åt dem utomhus?

Jenny Nordström, Björkhagens daghem, Pargas

TIPS!
Istället för att göra Djurvännerna i trä, kan du även printa ut figurerna, klippa ut dem tillsammans med barnen och laminera dem. Laminerade Djurvänner kan användas på samma sätt som Djurvännerna i trä, för att visualisera olika samspelssituationer på daghemmet. När du använder häftmassa kan du sätta upp Djurvännerna på väggar, fönster och dörrar.