Djurvännerna i trä

Djurvännerna i trä kan användas som stöd för att dramatisera och visualisera olika samspelssituationer som uppstår på daghemmet. Det kan vara lättare för barnet att via fiktiva karaktärer, djurvännerna, uttrycka och berätta om det som känns viktigt för barnet.

Djurvännerna i trä kan exempelvis användas för att spela upp situationer som bordsteater, i leken eller under utevistelsen. Materialet kan användas till att bearbeta händelser som sker i gruppen eller som ett stöd i att handleda och stöda enskilda barn.

Djurvännerna ska finnas tillgängliga så att barnen kan hämta dem om de exempelvis vill berätta om något som de varit med om eller som de funderar på. Djurvännerna är lätta att ha med också utomhus.

För att tillverka egna träfigurer behöver du träklossar i två storlekar: 1) 70 x 36 x 24 mm och 2) 90 x 45 x 24 mm. Den mindre storleken behövs för Ralle, Valle, Mella och Lilla; den större storleken för vuxenkaraktärerna (Räven, Giraffen och Fåret) och Tulle-Dulle. Printa ut bilderna till träfigurerna på klisterark. För bättre hållbarhet lönar det sig att lacka träklossarna efter att man klistrat på bilderna.