Djurvännernas äventyr

Spelet Djurvännernas äventyr är ett äventyrsbaserat utespel. För att spela behöver du en iPad med appen Djurvännernas äventyr, som kan laddas ned från App Store. Du behöver också spelmattor som kan printas ut från webbsidan. Dessutom behöver du hinkar som används som spelpjäser.

Spelet har som mål att lyfta fram barngruppens och barnens resurser. I spelet tränar barngruppen samarbetsfärdigheter, problemlösning, turtagning och att uttrycka olika känslolägen.

Djurvännerna kaninen Ralle, katten Mella, björnen Valle, igelkotten Lilla och fantasidjuret Tulle-Dulle är med på äventyret. Ni styr spelet med applikationen ”Djurvännernas äventyr” och ni behöver en iPad när ni spelar.

Under spelets gång besöker barnen sex stationer där barnen löser uppgifter, som fås via applikationen ”Djurvännernas äventyr”.

Efter att ha löst uppgifterna får barnen superkrafter. Som avslutning på spelet samlas superkrafterna till gruppens gemensamma superkraftsdiplom. Diplomet kan printas ut. Bestäm tillsammans med barngruppen var ni hänger upp gruppens diplom. Då alla barn i daghemsgruppen har spelat spelet kan man tillsammans bekanta sig med alla gruppers superkraftsdiplom, där barngruppernas och barnens styrkor finns dokumenterade.

Före du börjar spela, läs informationen ”För pedagogen” i appen.

Här kan du skriva ut spelmattorna i mindre format, t.ex. på ett A3-storleks papper.

Sekretesspolicyn för appen kan du läsa mer om här.

Personalens tips

”Spela spelet med olika sammansättningar av barngruppen, med tanke på vad just de barnen behöver träna.”

”Planera spelet lite olika varje gång. Låt vissa mattor ta mera tid.”

”Ta med luppar i spelet, och undersök småkryp.”

Maaret Virtanen, Pjukala daghem, Pargas
Lyssna på inspelade tips!

Minna tipsar om hur man kan dramatisera scenen vid Spelmatta 3: Diket:

Minna Holmström, Lyckobo daghem/Sateenkaarikoto Ry, Åbo

Minna ger ett tips om Spelmatta 5: Känsloskogen:

Minna Holmström, Lyckobo daghem/Sateenkaarikoto Ry, Åbo

Carola ger ett tips om Spelmatta 6: Hinderbanan:

Carola Järvelä, Pargas stad