Färgläggningsbilder

Här hittar du färgläggningsbilder. Du kan ladda ned och printa ut bilderna.

Du kan även ladda ned bilderna till din iPad och färglägga dem med Bilder-appen (iOS eget bildprogram/galleri).

Färgläggningsbilderna fungerar som ett utmärkt komplement till barnboken Djurvännerna – små stunder i daghemmet Bubblan.

Färgläggningsbilderna kan exempelvis färgläggas genast efter att du har läst boken tillsammans med barnen.