Material för barnets hem

Resursstarka barn – material för barnets hem lyfter fram hur barnets hem och småbarnspedagogiken tillsammans kan stöda barn att bli Resursstarka. Det handlar framförallt om att stöda barns sociala och emotionella färdigheter. Barnet behöver stöd i sin utveckling både hemma och i daghemmet. Om barnet har behov av särskilt stöd är det ännu viktigare att alla vuxna i barnets närhet samarbetar.

Resursstarka barn – material för barnets hem presenteras djurvännerna, som är huvudfigurer i Resursstarka barn -materialet och för många barn bekanta från daghemmet. Djurvännernas uppgift är att ge barnen stöd i den sociala och emotionella utveckling, genom lek, spel och andra aktiviteter.