Laminerade Djurvänner

Laminerade Djurvänner kan användas som stöd för att dramatisera och visualisera olika samspelssituationer som uppstår på daghemmet. Det kan vara lättare för barnet att via fiktiva karaktärer, djurvännerna, uttrycka och berätta om det som känns viktigt för barnet.

Laminerade Djurvänner kan exempelvis användas för att spela upp situationer som bordsteater, i leken eller under utevistelsen. Materialet kan användas till att bearbeta händelser som sker i gruppen eller som ett stöd i att handleda och stöda enskilda barn.

Djurvännerna ska finnas tillgängliga så att barnen kan hämta dem om de exempelvis vill berätta om något som de varit med om eller som de funderar på. Djurvännerna är lätta att ha med också utomhus.

När du använder häftmassa eller tejp kan du sätta upp Djurvännerna på väggar, fönster och dörrar.

Gör så här:
Ladda ned Djurvännerna nedan, printa ut dem. Klipp ut dem tillsammans med barnen och laminera dem.

Instruktioner finns att ladda ned längst nere på sidan.

Testa med att klistra fast figurerna på pinnar, keppar etc. Utmärkt för ”dockteater”

Personalens tips

”Jag laminerade djuren och några andra sidor i boken Djurvännerna – små stunder i daghemmet Bubblan för att lättare kunna gå igenom dem med barnen. Barnen känner igen djurvännernas egenskaper, färgerna och även ansiktsuttrycken och någon tittade på Ralles öron och konstaterade att hen nog var ledsen när öronen hängde. 

Vi dramatiserade också tillsammans med barnen; Lillas försök att komma upp på stenen, den fina burken blev vår sten! Vi har också dramatiserat fotbollsmatchen med Valle. Vi arbetat mycket kring och med konkreta ting. Barnen är fantastiskt bra på att hitta rekvisita som passar till situationen.

Vi har också tittat på det laminerade kortet på djurvännernas klädhyllor, vi diskuterade färgerna på rockarna och storleken på dem. Hade även laminerat stödkort (papunet) till djurens olika egenskaper och barnen fick minnas de olika situationerna och placera ut rätt kort i koppling till situation. Stor-liten, lång-kort, snabb-långsam och glad-ledsen (så plötsligt diskuterade vi motsatser).”
Nicola Martin, Metsärinteen Kielikylpy, Sibbo.