Material

Här hittar du material för att stöda barns sociala och emotionella färdigheter. Du kan läsa mera om projektet i broschyren nedan.

Huvudfigurer i materialet är djurvännerna Mella, Ralle, Lilla och Valle. Dessutom dyker fantasidjuret Tulle-Dulle upp i både bilderboken Djurvännerna – Små stunder i daghemmet Bubblan, och i spelet Djurvännernas äventyr.

Broschyr

Här kan du ladda ner broschyren:

Boken Djurvännerna – Små stunder i daghemmet Bubblan

Syftet med barnboken Djurvännerna – Små stunder i daghemmet Bubblan är att barnen lär känna djurvännerna. Du kan ladda ned boken till iPad eller printa ut den här.

Djurvännerna i trä

Djurvännerna i trä kan användas som stöd för att dramatisera och visualisera olika samspelssituationer som uppstår på daghemmet. Det kan vara lättare för barnet att via fiktiva karaktärer, djurvännerna, uttrycka och berätta om det som känns viktigt för barnet. Läs mera om djurvännerna i trä här.

Färgläggningsbilder

Gå in här för att ladda ned färgläggningsbilder!

Material för barnets hem

Resursstarka barn – material för barnets hem lyfter fram hur barnets hem och småbarnspedagogiken tillsammans kan stöda barn att bli Resursstarka. I materialet presenteras även Djurvännerna som är centrala figurer i Resursstarka barn materialet. Du kan läsa mer om materialet här.

Material för observation i barngrupper

Publiceras våren 2022.

Planscher

Här hittar du planscher som du kan printa ut och använda i din barngrupp.

Spelet Djurvännernas äventyr

Spelet Djurvännernas äventyr är ett äventyrsbaserat utespel. För att spela behöver du en iPad med appen Djurvännernas äventyr, som kan laddas ned från App Store. Du behöver också spelmattor. Här kan du läsa mer om spelet och hur då kommer igång.