Material

Här hittar du material för att stöda barns sociala och emotionella färdigheter. Du kan läsa mera om projektet i broschyren nedan.

Huvudfigurer i materialet är djurvännerna Mella, Ralle, Lilla och Valle. Dessutom dyker fantasidjuret Tulle-Dulle upp i allt material. Djurvännerna kan introduceras för barnen via planscherna och genom att läsa boken Djurvännerna – Små stunder i daghemmet Bubblan.
Djurvännerna i trä kan användas för att visualisera och dramatisera olika samspelssituationer som sker på dagis. I spelet Djurvännernas äventyr tränar barn bland annat på att vänta på sin tur, lösa små uppgifter tillsammans och att uttrycka känslolägen.
Resursstarka barn – material för barnets hem lyfter fram hur barnets hem och småbarnspedagogiken tillsammans kan stöda barn att bli Resursstarka

Broschyr

Här kan du ladda ner broschyren:

Planscher

Här hittar du planscher som du kan printa ut och använda i din barngrupp.

Boken Djurvännerna – Små stunder i daghemmet Bubblan

Syftet med barnboken Djurvännerna – Små stunder i daghemmet Bubblan är att barnen lär känna djurvännerna. Du kan ladda ned boken till iPad eller printa ut den här.

Färgläggningsbilder

Gå in här för att ladda ned färgläggningsbilder!

Djurvännerna i trä

Djurvännerna i trä kan användas som stöd för att dramatisera och visualisera olika samspelssituationer som uppstår på daghemmet. Det kan vara lättare för barnet att via fiktiva karaktärer, djurvännerna, uttrycka och berätta om det som känns viktigt för barnet. Läs mera om djurvännerna i trä här.

Laminerade Djurvänner

Istället för att göra Djurvännerna i trä, kan du printa ut Djurvännerna och laminera dem. Använd dem för att visualisera och dramatisera olika samspelssituationer som uppstår på daghemmet. Läs mera om laminerade Djurvänner här

Djurvänner handdockor

Gör egna handdockor av Djurvännerna! Materialet kan användas till att bearbeta händelser som sker i gruppen eller som ett stöd i att handleda och stöda enskilda barn. Handdockan kan vara ett stöd för barnen som exempelvis behöver mod för att gå med i lek eller en ny situation. Handdockan kan även hjälpa barnet att koncentrera sig under ex. samlingssituationer. Läs mera om handdockorna här

Spelet Djurvännernas äventyr

Spelet Djurvännernas äventyr är ett äventyrsbaserat utespel. För att spela behöver du en iPad med appen Djurvännernas äventyr, som kan laddas ned från App Store. Du behöver också spelmattor. Här kan du läsa mer om spelet och hur du kommer igång.

Material för barnets hem

Resursstarka barn – material för barnets hem lyfter fram hur barnets hem och småbarnspedagogiken tillsammans kan stöda barn att bli Resursstarka. I materialet presenteras även Djurvännerna som är centrala figurer i Resursstarka barn materialet. Du kan läsa mer om materialet här.