Om oss

Kontakt: Projektledare Lena Storbacka-Järvinen lena.storbacka-jarvinen@novia.fi

Mobil +358 50 439 7514

Läs mera om hur projektet framskrider på våra sociala medier!

Resursstarka barn

Resursstarka barn är ett projekt (åren 2020-2023) inom småbarnspedagogik som finansieras av Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet sr. I projektet medverkar Pargas stad/småbarnspedagogik och Sateenkaarikoto ry/ Lyckobo daghem i Åbo.

Målet är att stöda barnets välmående i ett tidigt skede. I läromedlet Resurstarka barn – Stöd till socialt utsatta barn inom småbarnspedagogiken definieras en social- och emotionell kompetensprofil, som fungerar som utgångpunkt för projektet (se Figur 5, s. 30). Inom projektet skapas metoder och material som kan användas inom småbarnspedagogiken och för att stärka samarbetet mellan barnets hem och daghemmet. Syftet med dessa är att stärka barnets sociala och emotionella färdigheter. Djurvännerna Ralle, Valle, Mella och Lilla figurerar som huvudfigurer i alla material. Materialen kan användas med enskilda barn eller i barngruppen.

Personalen inom samarbetsdaghemmen jobbar aktivt i projektet. Personalen fungerar som expertpanel genom att planera, testa och utvärdera materialet som utvecklas.

Studerande vid institutionen för hälsa och välfärd i Yrkeshögskolan Novia medverkar i projektarbetet. Studeranden får utbildning i användningen av materialen och medverkar i testning och utvärdering av materialet.

Du kan titta på Resursstarka barns presentationsvideo som visades vid AKK-mässan våren 2022.

Se gärna video om projektet

Projektteamet

Fem personer jobbar i projektteamet: projektledaren Lena Storbacka-Järvinen, projektansvarig Eva Juslin, projektforskare Pia Liljeroth, projektlärare Susanne Davidsson och grafiska designern samt illustratören Jenny Wiik.

Vill du höra mera om projektet Resursstarka barn och få en möjlighet att bekanta dig med materialen? Boka oss så kommer vi på besök till ert daghem!
Projektet har varit verksam i Åboregionen, men besök i exempelvis Nyland och Österbotten är möjliga när projektet kan besöka flera daghem på samma resa.
Ta kontakt för att diskutera olika alternativ!
Se gärna en video om projektet

Ladda ned projektets broschyr