Planscher

Planscherna som beskriver barnets sociala och emotionella kompetensprofil kan användas som diskussionsunderlag i personalteamet, när man diskuterar barns sociala och emotionella färdigheter. När planscherna är synliga på daghemmet blir djurvännerna en naturlig del av barnens vardag, och kompetensprofilen blir bekant också för barnets hem.

Planscherna är storlek A2, men kan också skrivas ut i mindre format (A3 eller A4). Bekanta dig med instruktionerna i din egen skrivare.