Publikationer

Läromedlet Resursstarka barn

Läromedlet Resursstarka barn presenterar projektets teoretiska referensram. Barnets sociala- och emotionella kompetensprofil är utgångspunkt för det material som utvecklas inom projektet. Läromedlets målgrupp är personal inom småbarnspedagogiken, studeranden och andra som vill ta del av det resursförstärkande förhållningssättet.

Du kan klicka på bilderna för att förstora dem.

Läromedlet hittar du här

Faktorer som bidrar till att på ett framgångsrikt sätt stöda barns sociala och emotionella färdigheter

Forskning lyfter fram vikten av att stöda barns sociala och emotionella färdigheter. Goda sociala och emotionella färdigheter i småbarnsåren kan förebygga social utsatthet. I den här artikeln beskrivs vilka faktorer som är centrala för ett effektivt sätt att stöda barns sociala och emotionella färdigheter.

Du kan klicka på bilderna för att förstora dem.

Artikeln hittar du här